Vonnis Gerechtshof Amsterdam schend internationale verdragen én ontkent schending mensenrechten inzake ADM

Tuesday, July 16, 2019 - 13:45

PERSBERICHT


Amsterdam 16 juli 2019


Betreft: Vonnis Gerechtshof Amsterdam schend internationale verdragen én ontkent schending mensenrechten inzake ADM


Vandaag heeft het Gerechtshof te Amsterdam een oordeel geveld inzake het hoger beroep dat de gemeenschap ADM had aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 17 januari 2019.
De vraag die centraal stond was of stad en staat gehoor hadden moeten geven aan de 2 spoedvoorzieningen die de Verenigde Naties aan hen had opgelegd om af te zien van de ontruiming van het ADM terrein totdat de VN hierover een oordeel had kunnen vellen.


Zoals bekend besloten de gemeente Amsterdam en de Nederlandse staat een oordeel van de VN niet af te wachten en voerde op 7 januari 2019 de ontruiming van het ADM terrein onverwijld uit. Hiermee werden de rechten van de Gemeenschap ADM met voeten getreden en werden de spoedvoorzieningen van de VN rücksichtlos geschonden.
De Gemeenschap ADM viel een enorme catastrofe ten deel waarbij een groot deel van de 120 volwassenen en kinderen, zowel land- als bootbewoners, dakloos zijn geraakt en al hun spullen zijn vernietigd onder toeziend oog van de gemeente Amsterdam.


Het gerechtshof Amsterdam presenteerde in haar vonnis van vandaag dat de door de VN opgelegde noodmaatregelen niet bindend waren voor stad en staat, dat daarmee de ontruiming rechtmatig was en de schade van de voormalige ADM bewoners om die reden niet ter zake doet.


Deze uitspraak was niet zozeer verrassend. In eerste aanleg had het er al de schijn van dat de rechtbank het in gevallen zoals de ADM niet zo nauw neemt met het in de grondwet vastgelegde fundament van Trias Politica.

Wél is zeer teleurstellend dat het gerechtshof Amsterdam in haar arrest klakkeloos de kortgeding rechter volgde en daarmee opnieuw de cynische houding van Nederland ten aanzien van de mensenrechten bestempelde. De vraag of het Gerechtshof voldoende op de hoogte is van de door Nederland ondertekende internationale verdragen én de vraag of zij de argumenten van de advocaten van de Gemeenschap ADM, dhr. Emil Tamas en mevr. Electra Leda Koutra, voldoende én eerlijk hebben afgewogen, zijn wat ons betreft geen vragen meer.
Want Internationaal recht en internationale mensenrechtenverdragen worden in Nederland beschouwd als een soort van "advies" dat vrijwillig kan worden gerespecteerd.


Voorlopig is de hechte Gemeenschap ADM uiteengereten en verdeeld in de Metropool Regio Amsterdam en daarbuiten. Een kwart van de groep zit op de slibvelden en wordt over 1,5 jaar weer ontruimd, de bootbewoners zwerven door de stad en worden voortdurend opgejaagd.


Natuurlijk overwegen wij in cassatie te gaan vanwege de vele fouten die hebben geleid tot het vonnis van vandaag. Maar bovenal zetten wij de door ons ingezette procedure bij de Verenigde Naties met extra kracht door omdat we in Nederland ons recht niet kunnen halen.


Wij kijken graag naar de toekomst en willen opnieuw de maatschappelijke en culturele betekenis hebben voor de stad Amsterdam die we meer dan 20 jaar hebben gehad. Maar we vinden wel dat de door de overheid gemaakte fouten in het recente verleden erkend en rechtgezet moeten worden, op een manier die garandeert dat het respecteren van de grondrechten van burgers en groepen niet "a la carte" is.


Stichting ADM Leeft
hunkerend naar een vaste verblijfplaats voor de gehele gemeenschap
E: info@adm.amsterdam - W: www.adm.amsterdam


Voor meer informatie:
Hay Schoolmeesters
06 164 858 44
office@adm.amsterdam