Persbericht 9 Januari 2019

Tuesday, January 8, 2019 - 22:00

PERSBERICHT
Amsterdam 9 januari 2019


Gemeente Amsterdam constateert grootschalige vernietiging Gemeenschap ADM

Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft vandaag via buurtregisseur Ferry den Edel en de
zichtbaar aangedane ambtenaar Ivar Schreurs de constatering ontvangen dat het merendeel van
de aan onze Gemeenschap ADM behorende, woningen, eigendommen en werkplaatsen gisteren
‘door derden’ zijn vernietigd.

De door gemeente Amsterdam uitgevoerde ‘ontruiming onder bestuursdwang’ is niet alleen in
strijd met het internationaal recht, de VN interim measure waaraan Nederland plichtig is (oa
Weens Verdragenverdrag artikel 26), maar was tevens een niet verdedigbare uitvoering van een
ontruiming onder bestuursdwang zoals genoemd in ons nationaal recht.

Want nadat de gemeente de ontruiming half had uitgevoerd, door ons van ons terrein te
verwijderen maar de goederen van onze Gemeenschap niet, werd het terrein inclusief onze
goederen overgedragen aan een derde partij, de kadastrale eigenaar van het terrein, Chidda
Vastgoed waarmee de gemeente de ontruiming onder bestuursdwang niet voltooide.

Chidda Vastgoed had hiervoor een helder plan klaarliggen want onmiddellijk werden er vele
bulldozers, hijskranen en graafmachines van huurder Koole Maritiem het terrein opgereden en
deze toverden onze buurtschap in enkele uren om tot een waar slagveld. Zij vernielden of
vernietigden vele woningen en goederen. Gistermiddag werd dit door de gemeente stopgezet.

Maar laten we wel zijn. De verantwoordelijkheid voor onze eigendommen lagen en liggen bij de
gemeente. Wij zijn van mening dat dergelijk geweld tegen een Gemeenschap, mogelijk gemaakt
door de staat, buiten Nederland onmiddellijk veroordeeld zou worden OOK als hier geen
dwingende interim measure van de VN op zou liggen. Maar het is ons inmiddels duidelijk dat onze
Gemeenschap ADM enerzijds door de VN erkend wordt als leefgemeenschap maar dat deze in
Nederland door zowel de pers als de gemeente steevast met ‘de krakers’ benoemd wordt omdat
onze gemeenschap zo 21 jaar geleden geboren werd. Maar hoe de gemeenschap ontstond doet er
niet toe.

Pas na de rechtszaak van gisterochtend begon de gemeente in te zien dat zij mogelijk stom is
geweest en dat deze schade daadwerkelijk op hen verhaald zal worden. De ontruiming en de
vernieling zijn beiden onrechtmatig en wij hebben dan ook de aanvullende eis gedeponeerd dat
de gemeente ons niet alleen terug dient te laten keren naar de ADM, op basis van de interim
measure van de VN, maar tevens ervoor dient te zorgen dat de schade ongedaan wordt gemaakt,
dan wel dat er vergelijkbare vervangende woonruimte komt.

Terwijl onze bewoners vandaag onder de dreigende ogen van de op het terrein aanwezige
‘bouwvakkers’ nog enkele goederen en huisdieren trachten te redden, vraagt de wereld zich af
hoe het mogelijk is dat gemeente Amsterdam en de Nederlandse regering de 2 gevraagde
maatregelen van de Verenigde Naties compleet aan de laars lappen.

Zowel bij aanvang van de ontruiming als vandaag werd door onze advocaat mr. Tamas een
‘verzoek om maatregel van orde’ ingediend om de ontruiming te stoppen maar beiden werden
door (dezelfde) rechter geweigerd omdat ‘de bewoners niet in levensgevaar zouden zijn’.
Daarmee negeerde de rechter de VN interim measure.

Uiteindelijk moest de wrakingkamer bijeenkomen en wordt in de loop van de week duidelijk
welke rechter gaat oordelen over de vraag of de Nederlandse staat zich aan de door haarzelf
ondertekende verdragen moet houden. Dat is, op dit moment, de enige vraag die voor ligt.

Wij, 130 bewoners, volwassenen en kinderen mét hun huisdieren en de spullen die we hebben
kunnen redden, zwerven nu dakloos door de stad.

Wij zijn een hechte gemeenschap en zien er, ondanks alles, naar uit om terug te keren naar onze
geliefde ADM.

 


Stichting ADM Leeft – Hornweg 6 – 1045 AR Amsterdam
E: info@adm.amsterdam - W: www.adm.amsterdam - KvK: 34195209