Gemeente geeft kapitale bonus aan nazaten onderwereldfiguur Luske

Sunday, November 11, 2018 - 14:15

Persbericht    
    
Amsterdam    11    november    2018    
    
De    gemeente    Amsterdam    geeft    een    absurd        cadeau    van    100    miljoen    euro        aan    de    kinderen    van    Bertus    Lüske    
door    de    bewoners    van    de    ADM    te    ontruimen.    

    
Vandaag    komen    wij    ‘namens    de    gemeente    Amsterdam’    een    enorm    cadeau    geven    aan    Chidda    Vastgoed    B.V.    aan de Amsterdamse Linnaeusweg.
Als het    ADM    terrein wordt ontruimd,  vermeerdert    de    waarde    van    het    terrein    enorm.    Iets  dat    de    stad    in    de    toekomst    nog    zal    opbreken.            
Amsterdam    kan    dit    voorkomen    maar    durft    niet    hard    genoeg    te    kiezen.  Symbolisch    komen    we    daarom    alvast    het    schip    met    geld    namens    de    gemeente    overhandigen.    En    wat    is    meer    symbolisch    als    een    zeecontainer    van    de    voormalige    Amsterdamse    Droogdok    Maatschappij.    
    
Wat    is    er    ook    al    weer    gebeurd?    
De    historie    van    de    ADM    (Amsterdamse    Droogdok    Maatschappij)        begint    wanneer    in    1985    de    scheepswerf    tragischer    wijze    failliet    gaat.    De    gemeente    Amsterdam    had    vóór    het    definitieve    faillissement    de    grond    van    de    werf    voor    een    symbolische    prijs    aan    de    ADM    verkocht.    De    contractuele    afspraak    daarbij    was    dat    de    grond    enkel    als    scheepswerf    gebruikt    mocht    worden.        
Na    jaren    in    onbruik    te    zijn    geweest    komen    de    42    hectaren    in    handen    van    vastgoedboef    Bertus    ‘bulldozer’    Lüske.    In    2003    wordt    Lüske    voor    zijn    eigen    restaurant    aan    de    Middenweg    in    Amsterdam    Oost    met    een    automatisch    geweer    van    dichtbij    doodgeschoten.    De    moord    op    Lüske    was    een    van    de    eerste    in    een    lange    sinistere        golf    van    liquidaties    in    de    Amsterdamse    onderwereld.        Een    groot    aantal    van    deze    moorden    echoën    nog    altijd    na,    getuige    
het    lopende    proces    tegen    Willem    Holleeder.    
    
De    burger:    het    slachtoffer    
In    1996    liet    de    ‘commissie   van    Traa’    in    haar    rapport    licht    laat    schijnen    op    de    onderwereld    praktijk    om    zwart    geld,    vaak    gewonnen    uit    drugshandel    en    prostitutiehandel,    naar    de    bovenwereld    te    brengen    door    de    aankoop    van    onroerend    goed.    Voor    de    gemeente    Amsterdam    was    Bertus    Lüske    destijds    een    voorbeeld    van    deze    werkwijze.    
Het    kapitaal    van    Lüske    kwam    meestal    uit    vage    bronnen.    Hij    investeerde    in    vastgoed    (vooral    rondom    het    Rembrandtplein),    speculeerde    ermee    en    verkocht    het    door    met    grote    winstmarges.    Hij    liet    het    breed    hangen    als    organisator    van    free    fight    en    kickboxgala’s.    Huurders    van    zijn    vastgoed    kregen    frequent    te    maken    met    geweld    en    intimidatie.    Niet    verwonderlijk    was    het    dat    krakers    in    die    tijd    hem    hun    ‘favoriete    vijand’    noemden.   Enkele    keren    is    deze    wederzijdse    vijandschap    zelfs    uitgelopen    op    regelrechte    veldslagen    (Lucky    Luyk).    Ook    werd    Lüske    in    verband    gebracht    met    John    Mieremet    en    Sam    Klepper    met    wie    hij    in    de    XTC    handel    zou    zitten.    De    laatste    twee    vonden    niet    veel    later    door    moordaanslagen    de    dood.            
    
Gemeente    koopt    Bertus    Lüske    uit    
Strijdbaar    wil    de    gemeente    Amsterdam    een    einde    maken    aan    de    wantoestanden    en    zoals    in    het    recente   ‘Project    1012’    bedenkt    de    gemeente    het    plan    om    Bertus    Lüske    uit    te    kopen.    Lüske    wordt    vervolgens    met    gemeenschapsgeld    in    één    klap    een    zeer    vermogend    man.        
Deze    manier    van    doen    door    de    gemeente    is    altijd    bekritiseerd.    Immers    criminelen    moeten    geen    cadeaus    krijgen    maar    achter    de    tralies    verdwijnen.    Omdat    men    het    strafrechtelijk    niet    rond    krijgt    wordt    er    maar    zaken    gedaan    met    criminelen    als    Lüske    en    meer    recent    ook    ‘Dikke    Charles’    Geerts.        
Lüske    koopt    het    ADM    terrein    
Met    zijn    nieuw    verworven    én    gelegaliseerde    kapitaal    is    Lüske    zeker    niet    van    plan    om    zich    terug    te    trekken    uit    de    vastgoedhandel.    Waarom    zou    hij    ook,    nu    hij    immers    gratis    zoveel    gemeenschapsgeld    als    ‘beloning’    voor    zijn    geweld    en    intimidatiepraktijken    krijgt.        
In    1997    koopt    hij    het    voormalige    ADM-terrein    voor    13    miljoen    euro.    Na    jaren    van    onderling    gesteggel    proberen    de    kinderen    van    Bertus    Lüske    nu    de    waarde    van    het    terrein    alsnog    te    verzilveren.    De    kinderen    van    Lüske    (Chidda    Vastgoed    B.V.)    lijken    geen    wroeging    te    hebben    over    de    centen    van    hun    vader.    


    Nog    altijd    geldt    dat    er    op    het    terrein    niets    anders    mag    komen    dan    een    scheepswerf.    De    gemeente    verkocht    het    terrein    destijds    aan    de    ADM    om    de    noodlijdende    scheepsbouwsector    in    Amsterdam    een    hart    onder    de    riem    te    steken.    De    bestemming    scheepswerf    moest    speculatie    voorkomen.        De    bewoners    van    het    ADM    hebben    de    gemeente    voortdurend    op    haar    plicht    gewezen    om    de    bestemmingsbeperking    te    gebruiken    voor    het    algemene    en    publieke    belang    van    Amsterdam.    Daarnaast    vormden    zij    een    fysieke    barriëre    om    speculatie    met    de    grond    te    voorkomen    
    
Bewoners    weg    en    versoepeling    van    de    bestemming    
De    gemeente    ziet    nu    echter    af    van    handhaving    op    deze    bestemmingsbeperking    door    toe    te    staan    dat    een    asbestsaneringsbedrijf    zich    op    het    terrein    mag    vestigen.    Op    grond    hiervan    moeten    de    bewoners    nu    weg.    De    waarde    van    het    terrein    zonder    de    bestemmingsbeperking    is    10    maal    meer    dan    de    aanschafwaarde.    Deze    meerwaarde    van    100    miljoen    euro    verdwijnt    in    de    zakken    van    de    kinderen    van    Lüske,    maar    behoort    gewoon    de    gemeente    toe.    
    
In    de    nabije    toekomst    zal    Amsterdam    bij    de    kinderen    van    Lüske    aan    moeten    kloppen    om    het    terrein    terug    te    kopen    voor    de    grootstedelijke    transformaties    die    in    de    ontwikkeling    van    Havenstad    moeten    plaatsvinden    (verplaatsen    Cargill,    Shipdock    etc.).    
    Door    nu    soepel    om    te    gaan    met    de    plannen    van    de    kinderen    van    Lüske,    zal    de    burger    van    Amsterdam    straks    nogmaals    moeten    betalen.        
       
==========================================================================================    
    
Voor    meer    informatie:    
Imre    06    349    539    21    
    
==========================================================================================    
 
Commissie    van    Traa    
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAtecommissie_opspor...  
Liquidatie    Bertus    Luske    
https://www.youtube.com/watch?v=gzRKYrkobV0    
ADM    gekraakt    
https://adm.amsterdam/    
Amsterdamse    Droogdok    Maatschappij    failliet    
https://www.youtube.com/watch?v=n4QRE7Btse8    
Keiharde    pandenbaas        
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/keiharde-pandenbaas-luske-v...  
Luske    XTC    handel    Met    Sam    Klepper    en    John    Mieremet    
https://Lüske    en    XTC