2000-09-25----- <VOLKSKRANT> "Het sist, krast en vlamt op Robodock" ||| " It hisses, scratches and flames at Robodock"

(English below)

=============

 

 

Het sist, krast en vlamt op Robodock

Met een hels lawaai zet de metershoge draak zich schokkend in beweging. Het gesis van de pneumatische aandrijving echoot tegen de muren van de honderd meter lange loods....

 

Van onze medewerker Jeroen Junte  

25 september 2000, 00:00

 

Tientallen van deze stalen constructies aangedreven door accu's, of gewoon ouderwetse dieselmotoren kropen, rolden enschoven afgelopen zaterdag rond op het gekraakte ADM-terrein in de Amsterdamse havens.

De reusachtige spin, de Gabber Generator die een kakofonie van techno en getrommel op olievaten voortbrengt, het houten draaiorgel, de wandelende ijzeren sketeletten, ze zijn gemaakt door kunstenaars uit gelijkgestemde panden uit heel Europa.

De primitieve robots zijn niet de enige attractie. Overal op de vervallen scheepswerf gebeurt wel iets. Op het concertpodium klinkt punk, wereldmuziek, poëzie en in de latere uurtjes techno. Bij de barretjes worden een betaalbare 'vega-hap', een biologische pannekoek maar ook flesjes met bier verkocht.

Buiten voor de loods staat de provisorische tent van het Silo Theater, het kleine broertje van de Dogtroep. Dit gezelschap, geboren in het voormalige kraakpand de Silo in Amsterdam, brengt bewegingstheater waarbij de acteurs aan allerhande apparaten door de ruimte zweven.

De kampvuurtjes en de reusachtige koopvaardijschepen op het achterliggende IJ vormen een passend decor voor dit festival ter ere van het driejarige bestaan van deze 'culturele vrijplaats'. Een broedplaats heet zo'n kraakpand waar kunstenaars werken en wonen in ambtelijk jargon.

Maar de toekomst van de broedplaatsen is onzeker. Diverse kraakpanden moesten de afgelopen jaren wijken voor nieuwbouw. Dus is er ook ruimte voor protest. Om tien uur gaat het geluid uit en het licht aan op het hoofdpodium voor een politieke statement, waarin het culturele beleid van de gemeente het moet ontgelden. Maar het blijft bij een kort intermezzo. Deze avond zijn het niet de bevlogen politieke ideeën die show stelen maar zielloze machines.

 

=================================

Originele artikel hier ||| Original article here

=================================

 

It hisses, scratches and flames at Robodock


With a loud noise, the several meters high dragon moves shockingly. The hissing of the pneumatic drive shaft echoed against the walls of the hundred meters long hall.

 

From our employee Jeroen Junte

September 25, 2000, 00:00

Dozens of these steel constructions, powered by batteries, or just old-fashioned diesel engines, rolled around last Saturday on the squatted ADM terrain in the Amsterdam ports.

The giant spider, the Gabber Generator, which produces a twisted cacophony of techno and banging on oil barrels, the wooden barrel organ, the walking iron skeletons, they are made by artists from like minded buildings from all over Europe.

The primitive robots are not the only attraction. Everywhere something happens at the derelict shipyard. On the concert stage you can hear punk, world music, poetry and later on techno sounds. At the little bars an affordable 'vega-bite', a biological pancake but also bottles of beer are sold.

Outside of the hall is the temporary tent of the Silo Theater, the little brother of the Dogtroep. This group, founded in the former squat de Silo in Amsterdam, brings movement theater, in which the actors float across the space on all kinds of devices.

The campfires and the huge merchant ships on the IJ in the distance, are a fitting decor for this festival in honor of the three-year existence of this 'cultural free space'. A breeding place such a squat is called in official jargon, where artists work and live.

But the future of the breeding spaces is uncertain. Several squats had to make room in recent years for new buildings. So there is also room for protest. At ten o'clock, the sound is turned off and the lights on the main stage are switched on for a political statement, in which the cultural policy of the municipality was attacked. But it's only one brief intermezzo. This evening, it's not the inspired political ideas that steal the show but soulless machines.