KLIMAATOPROEP: RED DE ADM BIOTOOP

De volgende oproep is opgesteld tijdens de heetste zomer on record en is inmiddels ondertekend door verschillende milieu-organisaties. Wij nodigen alle organisaties die deze oproep onderschrijven om contact op te nemen met write-us@adm.amsterdam.

KLIMAATOPROEP AAN DE GEMEENTE AMSTERDAM

De zomer van 2018 is lang, heet en droog. Bomen verdorren en grasvelden vergelen, klimaatverandering maakt het weer extremer en iedereen voelt dat er iets moet gebeuren. Wachten tot 'de markt' het voor ons gaat doen kan ons duur komen te staan. 

Klimaatverandering vergt een mondiale en een nationale aanpak, maar in de praktijk zijn het lokale overheden en burgerinitiatieven die een voortrekkersrol hebben en sneller resultaat boeken. En veel tijd hebben we niet.

In de hete asfaltwoestijn van Amsterdam-Westpoort is dankzij het lokaal initiatief ADM een groene oase ontstaan waar mens en dier verkoeling vinden. Voordat de term duurzaamheid werd ontdekt door hipsters en  bedrijfsleven werd er op dit lege haventerrein al volop gepionierd: recycling, bodemherstel, klein wonen, duurzame tuinbouw, zonne-energie, plantaardig voedsel en deeleconomie vormen belangrijk pijlers van de ADM cultuur. 

Terwijl Amsterdam nog volop inzette op grootschalige overslag en opslag van fossiele brandstoffen, onderging het vervuilde industrieterrein aan de ADM haven een transformatie tot gevarieerd natuurterrein met rijke biodiversiteit. Vossen, spechten en uilen, zeldzame amfibieĆ«n en vleermuizen voelen zich er nu thuis, er zijn rietkragen waar ijsvogels op vis jagen en een havenkom waar spreeuwen in wolkformaties cirkelen in het avondrood. Langs de waterkant is een groene open ruimte gecreĆ«erd voor kunstobjecten en low-impact culturele evenementen. Nog afgezien van de struiken en andere gewassen groeien er op het terrein circa 11.000 bomen, die volop zuurstof leveren en broeikasgas en fijnstof opnemen uit de lucht. 

Helaas zijn er partijen die daar liefst snel een eind aan willen maken. Gaat de gemeente Amsterdam ze daarbij helpen?  

Rondom het ADM terrein wijzen de steenkoolbergen, opslagtanks en tankerschepen op de omvang van de noodzakelijke sanering van het westelijk havengebied, sanering die onvermijdelijk is nu we de CO2-uitstoot moeten terugdringen om klimaatverandering te beperken. Er breken andere tijden aan, en de nieuwe groene burgemeester staat voor een kolossale taak: vormgeven aan Amsterdam als duurzame havenstad. Dat is waar een meerderheid van de Amsterdammers voor heeft gekozen. 

Tijdens deze snikhete dagen roepen we de gemeente Amsterdam op om een daad te stellen voor het klimaat: geef zuurstof aan de stad en laat de ADM biotoop ongehavend!

Hoogachtend,

DWARS: https://dwars.org

URGENDA: www.urgenda.nl

URBAN RESORT: www.amsterdamalternative.nl

KONTAKT MILIEUBEHEER ZAANSTREEK  http://www.kmz1971.nl/

AMSTERDAM ALTERNATIVE: https://amsterdamalternative.nl

ASEED: https://aseed.net

CODE ROOD: https://code-rood.org

STUDENTEN VOOR MORGEN: https://www.studentenvoormorgen.nl/

FAIR CITY: https://faircity.amsterdam

CULTURELE STELLING VAN AMSTERDAM

ADM https://adm.amsterdam