ADM is niet ontruimt, het blijft onze thuishaven.

Volgens de uitspraak van de Raad van State van 25 juni 2018 zou de ADM ontruimt moeten zijn op 25 december 2018.
Het idee dat een stel vastgoed speculanten meer recht hebben op het ADM terrein dan de mensen die hier al 21 jaar wonen is idioot.

Op het moment is een Voorlopige Voorziening Verzoek gedaan in aanloop van een onderzoek van de UN Human Rights Council. Die voorlopige voorziening zegt dat er niet ontruimt mag worden zo lang het onderzoek duurt
Dit betekent niet dat het risico op ontruiming weg is (de gemeente blijft volhouden dat ze willen ontruimen zoals gepland). Onze advocaten proberen dit nu te voorkomen. Dagelijks komen er handhavers van de gemeente langs, deze worden niet binnengelaten, op advies van onze advocaten

De gemeente beweert dat het ADM het met de gedwongen verhuizing naar slibvelden eens is, maar dit is niet waar. De slibvelden zijn de enige optie waar de gemeente mee aan kwam. Dit zogenaamde alternatief is te klein, ontoegankelijk, ontoereikend en we moeten normale mensen worden. Er is geen plek voor de boten. Ook is de grond (waarschijnlijk) vervuild en slap, de woonwagens en objecten zinken letterlijk in de slib weg. Ook is het aanbod van de slibvelden nooit aangenomen. Door de dreiging van een ontruiming voelde een deel van de bewoners zich gedwongen om toch hun spullen naar de slibvelden te verhuizen. De slibvelden zijn dus geen vrijwillig alternatief maar een gedwongen volksverhuizing. We vermoeden dat de 5 ton die de gemeente zogenaamd "voor ons" heeft uitgetrokken eigenlijk een investering is die ze sowieso wilde doen om het terrein te ontwikkelen.

Kortom de slibvelden zijn geen goed alternatief voor de ADM!

Hoe kun je helpen?
- Blijf op de hoogte
- Verspreid dit nieuws
- Schrijf de burgemeester en het college van B&W aan, om te luisteren naar het verzoek van de UN HRC
- Reageer op de stemmingmakerij van gemeenteraadsleden en pers
- Organiseer benefieten
- Teken de petitie: www.adm.amsterdam/petition
- Kom langs

- Stop de ontruiming van de ADM!
- Verdedig ADM!

Meer info:
https://adm.amsterdam/article/second-interim-measure-2-days
https://adm.amsterdam/article/sludge-fields-where-admrs-have-report-toxi...
https://adm.amsterdam/content/persbericht-1-januari-2019
https://adm.amsterdam/content/press-release-january-1st-2019

@page { margin: 0.79in }
pre.cjk { font-family: "Unifont", monospace }
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }